האם אני זקוק לעורך דין שיכתוב ייפוי כוח מתמשך?

כתוב את הכותרת כאן ניסוח ייפוי כוח מתמשך הוא מעשה של אהבה: על ידי פירוט כיצד ברצונך שעניינים הנוגעים לבריאותך ולכספים שלהם מטופלים במקרה חירום, אתה חוסך ממשפחתך וחבריך את המשימה הלא נעימה של ביצוע החלטות מעין אלו בזמן מלחיץ. אם סבלת מפגיעה קשה שהותירה אותך בתרדמת, למשל, מסמכים משפטיים...